PICT0182

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Още в началото на своята кариера Ивелина Балчева свързва своята кариера с благотворителността и социалната ангажираност, които стават част от нейното творчество.  В нейния ранен професионален път тя работи в дома за деца без родителска грижа и деца с трудности в поведението. По късно в своята благотворителна и професионална дейност работи с деца в неравностойно положение, деца със специални образователни потребности, като аутизъм, дислексия и др. Ивелина Балчева е завършила Висшия педагогически университет в Шумен, специалност начална педагогика, втора специалност – музика и пеене.

В Благотворителния фонд „Райна Кабаиванска” тя участва в над 180 инициативи заедно с артисти и студенти, посещавайки домовете за деца без родителска грижа в страната. Освен това тя работи с Институт по социални дейности и практики в дома за деца „Петко Славейков”  – София, водейки музикално арт-терапевтично ателие. През този период от време тя разработва методи за релаксация и преодоляване на трудностите сред децата използвайки музиката, като музикотерапия.

Прекарвайки много дни и нощи, грижейки се за своя баща тя проявява загриженост и съчувствие към настанените възрастни хора в домовете. Нейната артистичност и благотворителност се проявят и в този момент, като се застъпва за подобряване социалната среда в домовете и хосписите за хората в нужда.